Accuhandel B&S Sliedrecht Nederland                         Accuhandel Nederland
HOME OVER B&S ACCU'S FABRICAGE ACCU'S OPENINGSTIJDEN CONTACT DISCLAIMER
Accuhandel Nederland. B&S Accus.

Disclaimer

Auteursrecht:
Op alle in deze site opgenomen gegevens berusten auteursrechten. Deze rechten berusten uitsluitend bij B&S Accu's. Het wijzigen, hergebruiken, kopiëren, verhandelen of anderszins aanwenden van gegevens afkomstig van deze site, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van B&S Accu's.

Inbreuk/misbruik
Mocht er onverhoopt toch een inbreuk worden geconstateerd op het auteursrecht van B&S Accu's, dan behouden zij zich het recht voor om juridische maatregelen jegens de inbreukmaker te nemen.

Aansprakelijkheid
Ofschoon de gegevens op deze site met de grootst mogelijke zorg zijn samengesteld, kan B&S Accu's geen garanties geven ten aanzien van de volledigheid, juistheid en actualiteit van de opgenomen gegevens. Mede hierdoor kunnen er ook geen rechten worden ontleend aan de getoonde gegevens op de website van B&S Accu's. Aansprakelijkheid voor eventuele schadelijkheid ten gevolge van virussen wordt door B&S Accu's van de hand gewezen. De gegevens op deze website kunnen regelmatig worden aangepast. Aanpassingen op deze website kunnen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht door B&S Accu's.